3/20/2023

Димитър Методиев: Партия МИР предлага Система за стандарти за качеството на мениджмънта в държавното управление

„Най-сериозният проблем на България през изминалите 33 години е въпросът за качеството, подготовката, компетентността, ценностната система и най-вече, за ефективността на управляващите, измерима с качествени критерии. Именно за това партия МИР предлага в България да бъде въведена чрез закон Система за стандарти за качеството на мениджмънта в държавното управление. Първостепенна задача е в управлението да бъдат привличани признати и доказани професионалисти и експерти и за това партия МИР предлага в Конституцията на България, както и в законовите и подзаконовите актове да се регламентира, че заемането на управленски позиции в държавата се осъществява само по строго определени правила и само след преминаване през конкурси, провеждани от специалисти в дадената област. Всичко това ще гарантира коренно различен подход при подбора на управленските кадри в страната, които ще бъдат компетентни, експерти и професионалисти“. Това заяви водача на листата за кандидати за народни представители на партия МИР за област Пазарджик Димитър Методиев.

Той е финансист с богат опит в сферата на туризма и банковото дело, експерт в сферата на водите. Има голям управленски опит като е бил генерален директор и председател на Съвета на директорите на "Напоителни системи", управител на застрахователна компания в Пазарджик, както и заместник-директор на Агенция за маркетинг. Осем години е бил директор "Воинтех" - поделение Пловдив. Магистър е по "Икономика и информационно осигуряване управлението на предприятието."

„Партия МИР предлага различен, модерен, морален и ефективен начин на управление на страната, в който водещо е експертното начало. Предлагаме също така да се въведе мандатност (до 2 мандата) за всички публични избираеми длъжности като общински съветници, кметове, народни представители. Всички наши предложения са много добре експертно обосновани и тяхната реализация ще превърнат България в силна социална, индустриална и уважавана държава, а българския народ проспериращ и щастлив“, заяви водача на листата за народни представители на партия МИР в Пазарджик Димитър Методиев.

Той подчерта, че МИР е единствената партия, която предлага национален консенсус и обединение около пет национални приоритета, които ще изведат България от икономическата, демографската, социалната, политическата и моралната криза.

„Призовавам всички българи да се запознаят с програмата, приоритетите, предложенията и политиките на партия МИР и да подкрепят морала, инициативността и родолюбието в българската политика с номер 16. Предлаганите от МИР национални приоритети ще гарантират връщането на нормалността и държавността в България и именно за това и слогана на нашата кампания е „Един за всички, заедно за България“, заяви още Димитър Методиев.

Последно от нашият блог