3/16/2023

Доктор Ирена Парунева: Кауза на партия МИР е справедливо, качествено и достъпно здравеопазване за всеки

„Една от основните цели и каузи на партия МИР е всеки български гражданин да получава безплатно, справедливо, качествено, навременно и достъпно здравеопазване. Именно това е и моята кауза в политиката и ще се боря за справедливо и достъпно здравеопазване за всеки, независимо от неговото местоживеене, както и от социалния му статус. Друг мой приоритет е детското здравеопазване и изграждането на детска болница. Необходимо е също така да се оптимизира лекарствената политика на страната, което ще даде адекватен и своевременен достъп до медикаментозно лечение на всеки български гражданин“, заяви д-р Ирена Парунева, която е водач на листата за кандидати за народни представители на партия МИР за област Монтана за парламентарните избори на 2-ри април.

Д-р Ирена Парунева е експерт по здравеопазване. Има две степени „магистър“ – по медицина (Медицинска Академия, София) и бизнес администрация (City University of Seattle). От 1994 г. до 2012 г. заема ръководни позиции в едни от най-големите международни фармацевтични компании. От 2012 г. управлява собствена консултантска фирма, фокусирана в областта на генетичните тестове и персонализираната медицина. Председател е на Гражданско сдружение „Мрежа за инициативи и решения“, член на Националния изпълнителен съвет на партия МИР. Семейна, с две деца.

„Партия МИР предлага да се създаде ясна здравна карта за територията на всяка българска община, за да могат да се анализират здравните потребности на населението във всеки един регион, както и наличните отделения, апаратура и администрация. Целта е да се подобри качеството на лечебния процес и всеки българин да има достъп до качествена медицинска помощ във всяка една точка на страната“, заяви д-р Ирена Парунева.

За липсата на достатъчно квалифицирани кадри тя смята, че е нужно актуализиране на заплащането на лекарите и медицинските сестри с цел запазването им в болнични заведения. Д-р Парунева предлага да се приеме концепция за стабилизиране, оздравяване и развитие на общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ, включително и промени в статута на част от болниците в звена за спешна помощ, медицински заведения за специализирана, следболнична, и дългосрочна грижа.

„Липсата на здравен протокол създава хаос в здравната система и паника сред заболелите. Обръщам внимание и на факта, че не леглото и респираторът лекуват, а медицинският екип. Той е най-важен и за него държавата трябва да положи огромни усилия, защото нормалното съотношение лекар-медицинска сестра е 1/3, тоест на един лекар трябва да има 3 медицински сестри. В България това отношение в момента е 1 към 0,8, което е катастрофално и е необходимо незабавно да се коригира, но това става само чрез справедливо и достойното заплащане на медиците“, заяви още д-р Ирена Парунева.

Тя призова българските граждани да гласуват доверие на партия МИР на предстоящите предсрочни избори, защото партията е успяла да обедини експертния потенциал на нацията и има знанията, уменията волята, морала, инициативността и родолюбието да реши всеки един от проблемите на българското общество и България.

Последно от нашият блог