8/28/2023

Партия МИР прекрати преговорите за участие в местна лява коалиция в София

Причината за това е, че е бил нарушен принципа на равнопоставеност между потенциалните коалиционни партньори, както и поради факта, че преди да е подписано коалиционно споразумение и да са уточнени всички подробности и принципи около съставянето на местна коалиция в София, се свиква и организира от два от субектите в потенциалната коалиция пресконференция. Това според партия МИР показва подход на налагане на част от субектите в коалицията над останалите без да са съгласувани предварително и планирани общи съвместни действия.

Партия МИР категорично не одобрява подобен подход, който още преди да е съставена коалицията разрушава доверието между партньорите в нея. Подобен подход не би бил успешен за постигане на крайния желан резултат, за който всъщност би трябвало да се сформира местната коалиция, се казва още в писмото на партия МИР, изпратено до председателят на Градската организация на БСП в София Иван Таков.

Партия МИР е работила и ще продължи да работи за обединение на партии и организации в лявото пространство, но ще го правим какво винаги до сега – с ясни принципи и равнопоставеност между партньорите. Силовото налагане на определена организация или личност не може да бъде партньорско отношение и желание да има устойчиви взаимоотношения между партньорите, се казва още в писмото на председателят на партия МИР Симеон Славчев. Той подчерта, че МИР е била и ще продължи да бъде принципна и последователна и ще продължи да работи за истинско, а не за фалшиво обединение в лявото пространство.

Последно от нашият блог