16 точки за излизане на България от политическата, икономическата и демографската криза.

1. Превръщането на българската икономика в работеща и ефективна чрез въвеждане на социално-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество.
2. Излизане от демографската криза и подпомагане на българското семейство.
3. За всеки български гражданин да бъдат гарантирани от държавата безплатно образование, медицинско обслужване, както и правото на жилище, на чиста околна среда и на реален средноевропейски доход и стандарт на живот.
4. Създаване на условия за запазване на образованите и подготвени кадри и връщане на българите зад граница в родината чрез гарантиране на тяхната реализация в България.
5. Оползотворяването на всички природни дадености на България в сферата на туризма, селското стопанство, земеделието, транспорта и логистиката.
6. Борба с корупцията на всички нива чрез съдебна и административна реформа и работещо електронно правителство.
7. Защита на националния интерес и общественото благо чрез провеждане на суверенна и балансирана външна политика.
8. Стратегическо развитие на ядрената енергетика.
9. Финансова децентрализация и равномерно развитие на всички райони в страната и възстановяване на българските села.
10. Стимулиране на производството, предприемачеството, иновациите, малкия и средния бизнес и връзката им с науката.
11. Възстановяване на ценностите и моралните устои на българското семейство и общество.
12. Въвеждането на вероучение в българските учебни заведения и двойно увеличение на часовете по математика, природни науки, родинознание и български език в учебните програми.
13. Пряко участие на гражданите в управлението чрез провеждането на местни и национални референдуми.
14. Прекратяване на всички подписани концесии за усвояването на природните богатства на България.
15. Спиране на войната по пътища чрез повишаване на нивото на пътната безопасност в страната.
16. България и Черноморския регион да бъдат зона на МИРА без чужди военни бази, без ядрени оръжия и биолаборатории.

Политическа партия МИР
Национална стратегия

Подобряване средата на живот на всички български граждани чрез изготвянето на Национална стратегия за възстановяването и развитието на България.

Политическа партия МИР
Подпомагане

Излизане от демографската криза и подпомагане на българското семейство.

Политическа партия МИР
Развитие

Равномерно развитие на всички райони в страната и възстановяване на българските села чрез земеделие, животновъдство и туризъм.

Политическа партия МИР
Морал

Възстановяване на ценностите и моралните устои на семейството и обществото.

Политическа партия МИР
Икономика

Конкурентна и развиваща се икономика чрез стимулиране на производството, предприемачеството, иновациите, малкия и средния бизнес и връзката им с образованието и науката.

Политическа партия МИР
Държава

Връщане на ролята на държавата като гарант в секторите на образованието, здравеопазването, икономиката и културата.

Политическа партия МИР
Реализация

Създаване на условия за запазване на образованите и подготвени кадри чрез гарантиране на тяхната реализация в България.

Политическа партия МИР
Реформа

Борба с корупцията на всички нива чрез административна реформа и работещо електронно правителство.

Политическа партия МИР
Права и свобода

Гарантиране на правата, собствеността, свободата и сигурността на българските граждани.

Политическа партия МИР
Закони

Реформиране на съдебната система и установяване върховенство на закона.

Политическа партия МИР
Принципи

Възстановяване на демократичните принципи

Политическа партия МИР
Защита

Защита на националния интерес и общественото благо чрез провеждане на суверенна и балансирана външна политика

Политическа партия МИР
Околна среда

Съхраняване на природните богатства и опазване на околната среда.