Партия МИР е с номер 63 в бюлетината за местните избори на 29.10.2023 г.


Това са кандидатите на партия МИР по общини:

Община Бургас:
проф. д-р инж. Радостин Долчинков - кандидат за кмет
Това са имената на всички кандидати за съветници в листата на партия МИР в Бургас:
1. Иван Любомиров Ненков
2. Д-р Димитър Стоянов Шангов
3. Валери Валериев Лазаров
4. Елена Параскова Ефендиева
5. Венцислав Вичев Вичев
6. Проф. д-р инж. Радостин Симеонов Долчинков
7. Инж. Иван Желязков Иванов
8. Герасим Стойчев Варимезов
9. Д-р Милена Петрова Делчева-Орешкова
10. Филип Демирев Демирев
11. Инж. Калуст Оник Калустян
12. Адв. Светлана Добринчева Добрева
13. Мариета Ангелова Тимнева-Рохова
14. Боряна Николова Райкова
15. Петър Андонов Бакалов
16. Георги Стоянов Терзиев
17. Д-р Иван Илиев Йотов
18. Марта Веселинова Грънчарова
19. Константина Димитрова Мендизова
20. Карамфила Георгиева Гочева
21. Христо Йорданов Иванов
22. Димо Данчев Димов
23. Мирослав Митков Борисов
24. Ганимир Христов Велчев
25. Инж. Янка Георгиева Маркова
26. Светлозар Николов Димитров
27. Никола Христов Ангелов
28. Христо Байчев Баев
29. Д-р Димитър Евгениев Дончев
30. Петър Димитров Мехремов
31. Петър Генчев Христов
32. Стоян Илиев Ненчев -
33. Силвия Владимирова Митова
34. Светозар Димитров Владков
35. Тодор Янков Карачорбаджиев
36. Цветелина Калоянова
37. Дора Георгиева Кабаиванова
38. Маруся Горанова Ханджиева
39. Светослав Георгиев Вълков
40. Доц. Йорданка Цанкова Ташева
41. Добринка Тодорова Стамболиева
42. Димитър Петров Димитров
43. Гинка Василева Стоянова
44. Деляна Георгиева Рогачева
45. Милена Георгиева Павлова
46. Дора Колева Йорданова
47. Драгомир Тодоров Шивачев
48. Тонка Стоянова Попова
49. Мая Йорданова Петкова
50. Маркар Варужан Терзиев
51. Мирослав Иванов Петков