3/20/2023

Партия МИР предлага 16 точки за излизане на България от политическата, икономическата и демографската криза

„Партия МИР предлага 16 точки, които ще изведатБългария от политическата, икономическата, демографската и моралната криза. 16-теточки всъщност са 16 приоритета от Програмата за възстановяването и устойчивоторазвитие на България на партия МИР, която представлява визия за основни национални цели и приоритети за устойчиво развитие на страната в краткосрочен и дългосрочен план във всяка една секторна политика. Крайно време е обществения интерес да застане над личния и партийния и да върнем държавността и нормалността в България. Именно за това призовавам всички честни, мислещи, дейни и морални българи да се обединим около предлаганите от нас първи 16 стъпки, които гарантират връщането на нормалността и държавността в България“. Това каза председателят на партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) СимеонСлавчев.

Той посочи и 16-те приоритетни точки в програмата на партия МИР, които са:

1.       Превръщането на българската икономика в работеща и ефективна чрез въвеждане на социално-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество.

2.       Излизане от демографската криза и подпомагане на българското семейство.

3.       За всеки български гражданин да бъдат гарантирани от държавата безплатно образование, медицинско обслужване, както и правото на жилище, на чиста околна среда и на реален средно европейски доход и стандарт на живот.

4.       Създаване на условия за запазване на образованите и подготвени кадри и връщане на българите зад граница в родината чрез гарантиране на тяхната реализация в България.

5.       Оползотворяването на всички природни дадености на България в сферата на туризма, селското стопанство, земеделието, транспорта и логистиката.

6.       Борба с корупцията на всички нива чрез съдебна и административна реформа и работещо електронно правителство.

7.       Защита на националнияинтерес и общественото благо чрез провеждане на суверенна и балансирана външна политика.

8.       Стратегическо развитие на ядрената енергетика.

9.       Финансова децентрализация и равномерно развитие на всички райони в страната и възстановяване на българските села.

10.    Стимулиране на производството, предприемачеството, иновациите, малкия и средния бизнес и връзката им с науката.

11.    Възстановяване на ценностите и моралните устои на българското семейство и общество.

12.    Въвеждането на вероучение в българските учебни заведения и двойно увеличение на часовете по математика, природни науки, родинознание и български език в учебните програми.

13.    Пряко участие на гражданите в управлението чрез провеждането на местни и национални референдуми.

14.    Прекратяване на всички подписани концесии за усвояването на природните богатства на България.

15.    Спиране на войната по пътища чрез повишаване на нивото на пътната безопасност в страната.

16.    Българияи Черноморския регион да бъдат зона на МИРА без чужди военни бази, без ядрени оръжия и биолаборатории.

Последно от нашият блог