11/24/2023

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПП МИР

Уважаеми членове на Националния съвет на партия МИР,

на основание чл.13 (1) от Устава на Политическа партия МИР свиквам заседание на Националния съвет на ПП МИР, което ще се проведе на 02.12.2023 г. (събота) от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев 48, ет. 1, зала 1, при следния Дневен ред:

1.Анализ на участието на ПП МИР в местните избори.

Докладва: Симеон Славчев

2.Избор на членове на Националния изпълнителен съвет на ПП МИР.

Докладва: Симеон Славчев

3.Свикване на редовен Конгрес на ПП МИР.

Докладва: Симеон Славчев

4.Определяне на дневния ред на Конгреса на ПП МИР.

Докладва: Симеон Славчев

5.Определяне на нормата на представителство на редовния Конгрес на ПП МИР.

Докладва: Симеон Славчев

6.Други.

С настоящата покана Ви каня да вземете участие в заседанието на Националния съвет на ПП МИР на 02.12.2023 г. (събота) от 11 часа, което ще се проведе физически, но за всички, които не могат да присъстват е подсигурено онлайн участие в заседанието чрез системата ZOOM.

                         

Симеон Славчев – Председател на ПП МИР

Последно от нашият блог