5/26/2022

На 19-ти юни 2022 г. ще се проведе извънреден Конгрес на партия МИР

Националния съвет на партия МИР на основание чл. 12, т. 1 от Устава на ПП МИР взе решение да свика извънреден Конгрес на ПП МИР на 19.06.2022 г. (неделя) от 11 часа в гр. София, зала Моцарт (етаж 4) на Конферентен център на Гранд хотел Милениум, намиращ се на адрес: гр.София, бул. Витоша 98 В.

Извънредният Конгрес на партия МИР ще се проведе при следния дневен ред:

1.Политически доклад на председателя на ПП МИР.

Докладва: Симеон Славчев

2.Доклад на Националната контролна комисия

Докладва: Екатерина Джурова

3.Избор на лого на ПП МИР.

Докладва: Георги Славчев

4.Промяна в Устава на ПП МИР.

Докладва: Георги Кардашев

5.Приемане на основни цели и задачи за дейността и развитието на ПП МИР.

Докладва: Комисия за определяне на основните цели за дейността и развитието на ПП МИР

6.Приемане на „Национална стратегия за възстановяване и развитие на България“.

Докладва: Комисияза програмно развитие на ПП МИР

7.Избор на членове на Националния съвет на ПП МИР.

Докладва: Комисия по избора

8.Политическа декларация на извънредния Конгрес на ПП МИР.

Докладва: Симеон Славчев


Националния съвет на партия МИР реши нормата на представителство на структурите на партия МИР да бъде 1 към 30 или 1 делегат на 30 члена на ПП МИР.

Във връзка с провеждането на извънредния Конгрес на партия МИР Националния изпълнителен съвет на партията взе решение в срок до 12.06.2022 г. да се проведат Общински Конференции на всички структури на партия МИР по места по време на които да бъдат избрани съгласно нормата на представителство делегати за извънредния Конгрес на ПП МИР.

 

Гр. София, 26.05.2022 г.

НИС на партия МИР

Последно от нашият блог