10/26/2021

Проф. Долчинков: Въвеждането на дуалното обучение е основен приоритет на партия МИР

Въвеждането на дуалното обучение е един от основните приоритети на партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) и това е един от начините, чрез който можем да подготвим квалифицирани кадри и да ги реализираме в българската икономиката. Моя лична цел е да работя за просперитета  на Бургас и региона и да върна младите хора в България", заяви водачът на листата на партия МИР за народни представители в Бургас проф. д-р инж. Радостин Долчинков. Той е Административен директор на Бургаския свободен университет и Декан на Центъра по информатика и технически науки към висшето учебно заведение. Завършил е и магистратура по Маркетинг. Проф. д-р Радостин Долчинков е един от най-изявените учени в страната и чужбина. През творческия си път има над 160 публикации-доклади и статии в реномирани български и чуждестранни издания, монографии, книги, учебници и ръководства. Работи в областта на машинното инженерство, компютърното моделиране и проектиране, маркетинга и индустриалния мениджмънт, организация и управление на образованието. Член е на Управителния съвет на Асоциация за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование /АКОРВО/.

Автор е на изключително иновативни научни проекти като: Статично и динамично изпитване на вятърни турбини с вертикална ос, Светодиодно осветление с вятърна и слънчева енергия, Фотоволтаичен панел с механичен тракер за следене на слънчевата орбита, Изследване на възможности за опресняване на морска вода с използване на съвременни технологии и системи и др. Разработил е много проекти за технологичните и методологични аспекти на компютърното проектиране на технологични системи. Притежава технически умения по мехатроника и робототехника, оценка на риска на технологични системи и оценка на риска при бедствия, аварии и катастрофи. Владее английски, немски и руски език.

Проф. Долчинков заяви, че всеки млад специалист, завършил в България, трябва да работи в страната и това ще се отрази благоприятнo на икономиката.

„Именно затова и основна задача на партия МИР е да се инвестира в развитието и реализацията на кадрите в България. В момента липсва пряката връзка между образователните институции и потребностите от обучени кадри за бизнеса, за това трябва да се направят радикални промени в учебните планове и програми в средното и в професионалното образование. Не може една професионална гимназия да произвежда непрофесионални кадри без никакво практическо обучение и елементарни професионални умения. И после тези млади хора да се явяват на конкурси за работа без самочувствието на можещи и знаещи хора“, заяви проф. д-р инж. Долчинков.

За излизане от тази криза и за ефективна работа между младите хора и бизнеса партия МИР предлага въвеждане на дуалното образование.

„Партия МИР поема ангажимента за провеждането на дискусия между академичните и бизнес средите, синдикатите и образователното министерство, защото е абсолютно належащо дуалното образование да намери място в Закона за средното и висшето образование. Предимствата от него са безспорни, а именно обвързаност с практиката, по-лесно финансиране на образованието- възможности фирмата да заплаща таксите за обучение и заплата, по-бързо преминаване от срочен на безсрочен трудов договор, следователно и търсенето на работа след приключване на образованието отпада, добри условия на образование- прекрасна и ползотворна среда на развитие“, заяви проф. д-р инж. Радостин Долчинков, водач на листата на партия МИР в Бургас.

Той каза още, че партия МИР залага на хора, които са експерти в своята област и които чрез знанията и уменията си могат да помогнат за развитието на страната.

"Време е да кажем, че трябва всички да тръгнем по един нов път. Ние искаме и работим за промяна на политическия модел, който през последните 32 години с нищо не допринесе за развитието на страната. Именно за това станах и част от екипа на партия МИР, защото партията е млада, нова и различна. Допада ми нейната визия за развитие на България, както и идеята и мисията на партията за нов модел на правене на политика и взаимоотношения в българското общество. Готов съм с моя опит, знания, идеи и професионализъм да допринеса МИР да стане парламентарно представена партия, за да има механизмите да реализира своите цели, политики и приоритети“, заяви проф. д-р инж. Радостин Долчинков.

Последно от нашият блог

Партия МИР: Най-големият проблем на българите са високите цени на тока, на газта, на горивата и на хляба

В момента най-големият проблем на българските граждани не е зеленият сертификат, а високите цени на тока, на газта, на горивата, на хляба, както и растящите цени на всички други стоки и услуги. Това каза председателят на партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) Симеон Славчев.

Симеон Славчев: Миротворческият контингент на ОДКС влезе навреме в Казахстан

Миротворческият контингент на Организацията по Договора за колективна сигурност (ОДКС) влезе точно навреме и напълно законно в Казахстан. Това каза в интервю за националната телевизия на Казахстан председателят на партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) Симеон Славчев.

България чества 171 години от рождението на Тодор Каблешков

Днес се навършват 171 години от рождението на българския революционер Тодор Каблешков.В навечерието на Априлското възстание Каблешков пише Кървавото писмо и завършва с думите: "Ако вие, братия, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище..."Тези думи на Тодор Каблешков са валидни и днес, защото личният пример е най-важен!